Publications and Speeches

 1. Masywne uszkodzenie stożka rotatorów; ograniczenia metody artroskopowej; IV Kongres PTChA, 2011;

 2. Patologia stawu ramiennego - czy rodzaj unieruchomienia ma znaczenie; IV Kongres PTChA, 2011;

 3. Wczesne wyniki przezskórnej miniinwazyjnej korekcji przodostopia; II Kongres PFAS, 2011;

 4. Biomechanics and Clinic Application of Orthotics - Skill Course; Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, 2010; moderator kursu, wykładowca;

 5. Podstawy ortotyki i protetyki - rozdział w "Podstawy Chirurgii", redakcja Prof. Jacek Szmidt; Medycyna Praktyczna, 2003; t. II, str. 102-112; wyd. 1 - 2006, wyd. 2 - 2010;

 6. Anatomic Reconstruction for Ankle Lateral Instability; Internationale Tagung des Freundenkreises der Polnischen Gesellschaft fuer Orthopaedie und Traumatologie e.V, Brakel - Dessau, 2005, moderator sesji;

 7. Arthroscopy of Ankle Joint, Internationale Tagung des Freundenkreises der Polnischen Gesellschaft fuer Orthopaedie und Traumatologie e.V, Brakel - Dessau, 2005, moderator sesji;

 8. The Application of Spinal Orthoses in the Treatment of Scoliosis; Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, t. 7, nr 1, 2005; str. 55-59;

 9. External Snapping Hip Syndrome - endoscopic Z-plasty; Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, suplement 2004;

 10. Orthotic Treatment of the Developmental Hip Dysplasia; /co-author/, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, t. 6, nr 6, 2004; str. 825-829;

 11. Functional Bracing of the Tibial Diaphyseal Fracture; Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, t. 5, nr 5, 2003;

 12. Orthoses in Pediatric Spinal Injuries; Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, t. 5, nr 1, 2003; str. 117-120;

 13. Arthroscopic Treatment of the Subacromial Impingement Syndrome; /co-author/, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, t.5, nr 4, 2003, str. 450-456;

 14. Arthroscopy of the Foot; IVth Polish - German Symposium of Orthopaedics and Traumatology; 2002;

 15. Aesthetic Partial Hand Prostheses; Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, t. 5, nr 5, 2002, str. 642-644;